ARCHIVE

Piastowskie pomniki historii

Ramowy program podróży: Trasa: LUBIŃ - POZNAŃ – OSTRÓW LEDNICKI – GNIEZNO – BISKUPIN – LĄD NAD WARTĄ

READ MORE

Dziady – inscenizacja

READ MORE

Drużyna zbrojna Mieszka I – klasowe igry

READ MORE

Życie w czasach Piastów

READ MORE

Początki Państwa Polskiego

READ MORE