XI Walne Zebranie Członków Klastra Turystycznego “Szlak Piastowski w Wielkopolsce”

25 lutego 2021 roku

Nadal w nieco pandemicznych realiach, za pośrednictwem przestrzeni wirtualnej, w miniony czwartek (25 lutego) odbyło się XI Walne Zebranie Członków Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. To pierwsze obrady z nowym zarządem i radą stowarzyszenia. Po ostatnich walnych obradach, we wrześniu 2020 roku, na prezesa organizacji wybrano dotychczasową dyrektor biura – Lidię Łączny, która nadal pozostaje koordynatorem Szlaku Piastowskiego w jego wielkopolskiej części.

Głównymi tematami obrad było sprawozdanie z pandemicznego roku 2020, analiza skutków epidemii i stanu branży turystycznej, działania Klastra podjęte we współpracy z samorządami i obiektami, współpraca z mediami, kwestie związane z bonem turystycznym oraz perspektywy na przyszłość.

Jaki był 2020 rok dla Klastra? Niestety, w przeważającej mierze tak samo niełaskawy, jak dla całej branży turystycznej. Niepewność co do sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym nie pozwoliła na organizację flagowego już wydarzenia – Weekendu na Szlaku Piastowskim – w zakładanej przez organizatora formule. Część działań, głównie informacyjnych i popularyzatorskich, przeprowadzono w przestrzeni wirtualnej, gdzie we współpracy z koordynatorem kujawsko-pomorskiej części Szlaku, promowano atrakcje, miejsca i obiekty oraz przybliżano zainteresowanym historyczne ciekawostki dotyczące epoki piastowskiej.

Czas luzowania obostrzeń był jedynym momentem, w którym Szlak Piastowski promowano na arenie ogólnopolskiej. na targach, festiwalach i forach (Poznań, Jabłonna, Wrocław). Nie oznacza to, że pozostawiono Szlak Piastowski samemu sobie. Był to także idealny moment na opracowanie całościowej koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku, której prace zainicjowane zostały przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu  Cult-CreaTE (Interreg Europe).

Również Klaster został poddany organizacyjnym przemianom. Od teraz nad pracą zarządu stowarzyszenia czuwa rada, a prezes może pełnić swoją funkcję zawodowo. Pozwoliły na to zmiany statutu przyjęte podczas walnych zebrań członków Klastra. Pierwszym zrealizowanym zadaniem przez nowy zarząd była organizacja szkolenia dla szeroko pojętej branży turystycznej, promującego Szlak Piastowski i wskazującego na możliwość wykorzystania jego walorów przez różne grupy interesariuszy.

Jak przedstawiają się plany na bieżący rok? Wykorzystując zainteresowanie uczestników szkolenia związane z budową wspólnej oferty szlaku, stowarzyszenie planuje rozpoczęcie prac grup roboczych, które będą wymieniały się doświadczeniem i wiedzą oraz przy pomocy koordynatora, wypracują katalog propozycji ofert spędzania czasu na Szlaku Piastowskim. Czas działać, zatem możliwe, że nie będą podejmowane dodatkowe inicjatywy szkoleniowe, chyba, że będzie takie zapotrzebowanie. W 2021 roku należy ożywić mimo wszystko ruch turystyczny i wskazać, że Szlak Piastowski to idealne miejsce na rodzinne, dłuższe i krótsze wyprawy (z których można skorzystać za pośrednictwem Polskiego Bonu Turystycznego). Jeśli sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym pozwoli na spotkanie się z turystami w realnej przestrzeni Szlaku, już w czerwcu odbędzie się Weekend na Szlaku Piastowskim. Stowarzyszenie nie ustaje także w poszukiwaniu środków na realizację swoich celów statutowych. Głównym z nich jest ponadregionalna popularyzacja atrakcyjności Szlaku. Nowemu zarządowi zależy na tym, aby Szlak Piastowski był marką rozpoznawalną, powszechne znaną i uznawaną za ważny i ciekawy kierunek turystyczny. W tym celu będą podejmowane szerokie działania promocyjne, zarówno o charakterze materialnym, jak i w przestrzeni wirtualnej.